Информатика чист?

0
11 583 просмотров

Информатика  илм дар бораи гирифт, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, таҳавулл, интиқол ва истифодаи иттилоот. Он фанҳое, ки барои коркарди иттилоот дар мошинҳои ҳисоббарор ва шабакаҳои ҳисоббарорро, ҳам дар намуди таҷридӣ (ба мисли таҳлили алгоритмҳо) ва ҳам дар реалӣ (ба мисли сохтани забони барномасозӣ), дарбар мегирад.

Худи истилоҳи информатика солҳои 60-уми асри 20 дар Фаронса барои ишораи соҳаи коркарди автоматикии иттилоот, аз якҷоякунии истилооти фаронсавӣ informationва automatique (F. Dreyfus, 1972) ба вуҷуд омадааст.

Мафҳуми информатика бо маҷмўи илмҳое алоқаманд аст, ки онҳо ба омўзиши хосиятҳо ва тарзҳои ғункунӣ, тасвир, коркард ва ирсоли информатсия тавассути воситаҳои техникӣ сару кор дорад. Дар мамлакатҳои англисзабон ба ҷои мафҳуми информатика мафҳуми computer science – илми компютерӣ мавриди истифода қарор дорад.

Асосҳои назариявии информатикаро гурўҳи илмҳои бунёдӣ (фундаменталӣ) ташкил менамоянд, ки онҳоро дар як сатҳ ҳам ба математика ва ҳам ба кибернетика мансуб шумурдан мумкин аст: назарияи информатсия, назарияи алгоҳритмҳо, мантиқи математикӣ, назарияи забонҳои формалӣ ва грамматикӣ, таҳлили комбинаторӣ ва ғайра. Ғайр аз ин, фанни информатика ба омўзиши архитектураи компютер, системаҳои оператсионӣ, назарияи базаи маълумотҳо, технологияи программасозӣ ва дигар самтҳои технологияҳои информатсионӣ машғул аст.

Бояд қайд намуд, ки дар муддати начандон зиёди таърихӣ информатика аз як фанни техникӣ дар бораи методҳо ва воситаҳои коркарди маълумоти додашуда бо ёрии мошинҳои электронии ҳисоббарор ба илми бунёдӣ дар бораи информатсия ва равандҳои информатсионии на танҳо системаҳои техникӣ, балки табиат ва ҷомеа табдил ёфтааст. Сабаби асосии ба чунин мувафақиятҳо ноил гаштани илми информатика ба раванди бебозгашти саросар информатсионӣ гаштани ҷомеа вобаста аст, ки он як шакли зуҳуроти қонуни умумии инкишофи башарият аст. Информатикунонии ҷомеа бо худ таҳаввулоти илмию техникӣ ва иқтисодию иҷтимоиро меоварад, ки он дар навбати худ ҳаёту фаъҳолият ва тафаккуру арзишҳои инсониро дигаргун месозад. Тамоилот ва суръати ин дигаргуншавӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки асри ХХI асри информатика, технология ва ҷомеаи информатсионӣ хоҳад буд.

Дигар фасли ахбор оид ба Мафҳуми информатика

Вақте, ки информатика мегӯянд, ҳар як шахс дар назар дорад, ки сухан дар бораи ягон информатсия меравад ва информатсия бошад ба ягон объект тааллуқ дорад.

Информатика – ин равияи мукаммали илмӣ буда, характери байнифаннӣ дорад. Вай дар инкишофи равияҳои дигари илмҳо таъсир расонида, дар муттаҳидсозии илмҳо нақши муҳим мебозад.

Информатика ин сегонаи «Модел, Алгоритм ва Барнома» аст. Информатика илм ва техника буда, ба доду гирифти информатсия, нигоҳ доштани информатсия ва ба коркарди мошинӣ вобастагӣ дорад.

Информатикаро дигар гуна ҳам таъриф медиҳанд, чунки информатика илми бисёршоха мебошад.

Информатика нуқтаи назари гуногунро фаро гирифта, аз нуқтаи назари математикӣ то файласуфӣ, ба ғайр аз ин ҳамчун илми инкишофёфта мебошад, ки ҳоло ҳам инкишоф ёфта истодааст.

Информатика илми муосир буда, дар бораи он танҳо дар миёнаҳои қарни ХХ сухан оғоз кардаанд. Ва ин аввали инкишофёбии илми муосири техникаи компютерӣ мебошад. Ин илм бо суръати баланд инкишоф ёфта истодааст.

Мувофиқи таърифи дар боло гуфташуда, информатика-ҷамъ кардан, аз нав кор карда баромадани информатсия дар бораи олами моро иҳотакунанда мебошад.

Пас савол ба миён ояд, ки информатика ба фанҳои физика, кимиё ва биология ба кадом андоза алоқаманд аст? Информатика ягон фанро пурра дар бар намегирад, аммо ба ҳар кадоми онҳо умумияте дорад. Информатика барои он зарур аст, ки якҷоя бо математика ба фанҳои дигар ёрӣ расонида, онҳоро бо роҳҳои тадқиқот ва коркарди информатсия таъмин менамояд.

Хулоса вақте, ки сухан дар бораи информатикаи имрӯза меравад се самти асосӣ дар назар дошта мешавад.

1.Коркарди усулҳо ва алгоритмҳо ва ба таври автоматӣ ҷамъ кардан, нигоҳ доштан, ҷустуҷӯ ва нақли информатсия.

2.Ба вуҷуд овардани моделҳо, алгоритмҳо ва табдили информатсия.

3.Коркарди технологияи компютерӣ ва сохтани барномаҳо, ки ба тараққиёти ду самти аввала имконият медиҳад.

Нет комментариев

Также рекомендуем

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: